Exención por dividendos percibidos de entidades residentes y no residentes